با هر کسی در مورد ایدت صحبت نکن

از اینکه در مورد ایدت با هر کسی هم صحبت شی، دوری کن. بعضی آدم‌ها با حرف‌های ناامیدکننده، فقط سعی دارند که تو رو از هدفت دور کنن. نگذارید سبب دلسردیتان شوند.

افراد دلسوز و متخصص را پیدا کنید. افرادی که نه تنها سبب تقویت انگیزتان شوند بلکه شما رو توی این راه کمک کنند.

فرحناز شیخان

مهندس کامپیوتر-نرم افزار

More Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.